ارزش هنری فرشهای دستبافت ایرانی

فرشفرش دستباف ایران - silk rug دستباف ایران

تمامی آثار هنری برای ما ارزشمند هستند ، بخصوص فرشهای دستبافت ایرانی

در واقع ، همه ما تمایل زیادی داریم تا برای آثار هنری هزینه کرده و وقت خود را صرف دیدن این آثار کنیم. تمامی این موارد ، نشان از این دارد که آثار هنری برای ما ارزشمند هستند و از دیدن آنها لذت می بریم.

در این میان ، هنر فرشهای دستبافت ایرانی نیز از این قائده مستثنی نیست. امروزه ، یکی از دغدغه های کارشناسان و هنرمندان در خصوص فرشهای دستبافت ایرانی این است که جنبه های تجاری آن بر جنبه های هنری پیشی گرفته و ممکن است در این میان ، جنبه های هنری فرشهای دستبافت تحت تأثیر جنبه های تجاری آن قرار گیرد. در این شرایط ، فرشهای دستبافت تبدیل به یک صنعت می شوند و کم کم بر ویژگیهای هنری آنها کمتر تأکید و تکیه می شود. به همین دلیل ، بهتر است فرش های ابریشم دستبافت را یک اثر هنری بدانیم و برای اصالت آنها ارزش قائل باشیم و سعی کنیم ارزش و اصالت آنها را حفظ کنیم.

بهتر است زمانی که یک فرش دستبافت را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم به جنبه های هنری و اصیل بودن آن توجه کنیم و بر اساس این مبانی ، برای آنها ارزش قائل باشیم و با آنها برخورد کنیم. اگر غیر از این باشد ، فرشهای دستبافت تحت تأثیر مناسبتهای تجاری و بازاری قرار می گیرد و بیشتر به دنبال بر طرف کردن خواسته های مصرف کننده ها می رود. به همین دلیل ، شاهد این خواهیم بود که ویژگیهای فرشهای دستبافت ایرانی ، مطابق با نیازها و رفتارهای مصرف کننده ها تغییر ماهیت خواهد داد. بهتر است برای هر یک از طرحها و فرشهای دستبافت ایرانی ، بهترین مشتریان را پیدا کنیم و در هر محل جغرافیایی که متقاضیان آن وجود دارند به دنبال فروش آنها باشیم ؛ تا اینکه در صدد تغییر ماهیت آن برایم تا مطابق با نیازهای اکثریت مشریان باشد. اگر جنبه های هنری این فرشها را نادیده بگیریم ، لذا ارزشیابی کردن فرشهای دستبافت ایرانی به جای ملاکهای هنری ، تبدیل به ملاکهای تجاری و تولید و توسعه آن خواهد بود. در نتیجه ، کم کم جنبه های هنری فرش ، کم رنگ می شود و در نهایت نیز به دلیل تغییر ماهیت این فرشها و کم تر شدن یا از بین رفتن اصالت آنها ، مشتریان کمتری نیز خواهد داشت.

پس بهتر است در هنر فرشهای دستبافت ، سعی بر آن باشد تا جنبه های هنری آن حفظ شود. زیرا ، جنبه های تجاری آن نیز در طولانی مدت تحت تأثیر همین اصالت و جنبه های هنری آن قرار خواهد گرفت و بر ارزش مالی آنها نیز افزوده می شود و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند سود بیشتری عایدشان خواهد شد. در چنین شرایطی ، می توانیم امیدوار باشیم که هنر فرشهای دستبافت ایرانی مسیر مطلوب و شایسته خود را طی کند و در درجه اول ، شرایط مناسب و مساعدی را در هنر و فرهنگ ایرانی داشته باشد و در درجه دوم ، در بازارهای تجاری بتواند موفق عمل کند.