صادرات فرش ابریشم مکباف به اروپا و امریکا از سرگرفته می شود

صادرات فرش ابریشم ؛ صنعت فرش ، مخصوصا فرش دستباف آن هم در سطح فرش دستباف ابریشم که به عنوان یکی از با ارزش ترین صنعت ها در صنایع دستی و شاید با اهمیت ترین و پردرآمدترین صادرات غیر از نفت و گاز کشور، از گذشته تا کنون مطرح بوده است.

با توجه به تامین مالی جهت بیش از 6 تا 7 میلیون نفر از هموطنان عزیز که در صنعت فرش در حال فعالیت می باشند و همچنین جایگاه مناسب آن در بخش فرهنگی و مزایای بی شمار دیگر، فرش دستباف اهمیت به سزایی یافته است. و صادرات فرش ابریشم رونق می یابد.

اما متاسفانه با توجه به آمارهای مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم ایران (مکباف) این صنعت و هنر اصیل ایرانی در سال های اخیر گوی رقابت را به دیگر رقبای خارجی خود باخته است و در صورتی که از طرف شرکت های معتبر، بازرگانان خبره و با تجربه و همچنین ارگان های دولتی تمهیدات مناسبی جهت رویارویی با این مشکل اتخاذ نگردد، صنعت فرش دستباف و فرش ابریشم نیز مانند دیگر صنایع دستی ما به فراموشی سپرده خواهد شد.صادرات فرش ابریشم

لذا مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم ایران (مكباف) به عنوان یکی از مراکز تاثیرگذار در بازاریابی فرش ابریشم ایران در داخل و خارج از کشور سعی دارد در پی توافقات صورت پذیرفته در عرصه بین المللی و گروه 5+1 که در این ایام فرخنده صورت پذیرفته به حرکت های خود در عرصه صادرات روحی دوباره بخشیده و به واسطه دانش اعضای خود در حوزه بازاریابی مدرن و به روز فرش ابریشم ، موضوع صادرات فرش دستباف ابریشم را بار دیگر در راس فعالیت های خود قرار داده و با جدیت هرچه تمام تر به این موضوع بپردازد.

شایان ذکر است صادرات فرش ابریشم ایران به کمک بازاریابی های نوین و غیر سنتی در ابتدای مسیر بوده و بر اساس آمار در چهار ماه نخست سال بیشتر از 73 میلیون دلار فرش دستباف از کشور صادر گردیده است که تنها 5% نسبت به سال گذشته رشد داشته و نشان دهنده نابسامانی های شدید در صادرات فرش در چند سال اخیر می باشد.

مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم ایران (مکباف) با بررسی های خود دلایل کاهش صادرات طی چند سال اخیر را تحریم های حاکم بر کشور ، پرداخت یارانه به بافندگان فرش و خارج شدن این افراد از حوزه تولید فرش ابریشم و در نهایت افزایش قیمت فرش می باشد.

از سوی دیگر به دلیل بروز بحران های متعدد در کشورهای عربی و اروپا، تغییر ذائقه و نیاز بازارهای هدف در حوزه فرش و تغییر روش زندگی در سطح دنیا دانسته و اعتقاد دارد حمایت از این مرکز باعث خواهد شد این مركز با كمك متخصصان بازاریابی در پارک بازاریابی ایران که یک مرکز تحقیقاتی ، مشاوره ای و آموزشی علمی بازاریابی است، در کنار مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم ایران (مکباف) بتوانند حرکت ها صادراتی فرش دست باف را آغاز نموده و نقش مهم و مثبتی در این حوزه ایفا نمایند.

لازم به ذكر است کارشناسان مشترک پارک بازاریابی ایران و مرکز مکباف در راستای شناسایی مشتریان جدید در این حوزه سفرهای دوره ای خود را به کشورهای عربی را آغاز خواهند نمود و در گام بعدی بازار های هدف در اروپا را نیز در دستور كار خود قرار خواهند داد.