این سایت به فروش می رسد

این وبسایت به فروش می رسد. وبسایت به صورت کامل بهینه سازی شده است. سایت روزانه بیش از 150 نفر مخاطب دارد. در صورت تمایل ، شماره تلفن خود را به آدرس ایمیل info@makbaf.com ارسال نمایید.

کاربرد اعداد و ارقام در فرشهای ایرانی چگونه است؟

By ۱۳۹۶-۰۷-۱۴ مقالات No Comments

فرشهای ایرانی سرشار از رنگ ، طرح و نقشهای متنوع است.

هر یک از رنگها و طرحها بر اساس باورها و سنتهای وابسته به فرهنگی است که در هر یک از مناطق ایران رواج دارد. فرهنگ سنتی و مذهبی ایرانی موجب شده است باورهای متناسب با این فرهنگ در بخشهای مختلف زندگی از جمله هنر بازتاب داشته باشد. یکی از هنرهای زنده ایرانی که همچنان نشأت گرفته از نوع فرهنگ ایرانی است ، فرشهای دستبافت ایرانی است. طرحهایی که در این فرشها به کار می روند از مفاهیمی مانند بهشت و مفاهیم مذهبی دیگر سرچشمه گرفته اند. اعداد از جمله این ویژگیهای فرشهای دستبافت ایرانی است که از نوع فرهنگ مذهبی و سنتی ایرانی تأثیر فراوانی گرفته است. این طرحها و نقشهایی که مبنای عددی نیز دارند ، بیان نمادینی از نظم در زندگی و طبیعت است. عددها از جمله ابزارهای رایجی هست که در فرش از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و موجب شکل گیری یک نظمی در فرش می شوند که از نظر هندسی و زیبایی ، جذاب تر به نظر می رسد. اعداد ، هم به لحاظ کمی (تعداد) و هم کیفی (چگونگی به کار بردن آنها) دارای نقش مهمی در فرشهای ایرانی است.

در بسیاری از طرحهایی که برای بافت فرشهای ایرانی به کار می رود ، اعداد از جمله بخشهای مهم در طراحی و نام گذاری آنها هستند. در تعداد زیادی از فرشهای مربوط به مناطق مختلف ایران ، می توان به راحتی نقش مایه ها و طرحهایی را دید که در آنها کاربرد اعداد به روشنی قابل تشخیص است. کاربرد اعداد ، در بسیاری از موارد به قدری روشن و واضح است که در نام گذاری فرشها و به عنوان اسم پیشوند به کار می رود. نام هایی مانند چهارپاره ، ترنج هشت پر و گل شش از این گونه فرشها هستند. همچنین در طرحهایی مانند طرح هفت متن نیز نمونه های نامگذاری با اعداد را در طرحها می بینیم. این نقش ها و طرحها دارای کاربردی اساسی در فرشها هستند و همین ویژگی است که نقش اعداد را در فرشهای ایرانی برجسته کرده است. ریشه اعداد به کار رفته در فرشها ، برگرفته از تفکر و فرهنگ ایرانیان است. به همین دلیل است که در هنرهای دیگری همچون شعر ، ادبیات ، معماری و غیره به راحتی می توان ردپای اعداد و تأثیر آنها بر هنر را مشاهده کرد. آنچه که این اعداد را مهم کرده است ، معنایی است که هر یک از این اعداد در فرهنگ و تفکر ایرانی دارد. به عنوان مثال ، عدد ۵ یکی از اعداد مذهبی و مقدس است . نمونه های کاربرد این عدد در فرشها را می توان در تعداد اشکال هندسی که معمولاً ۵ مورد از هر چیزی به کار می رود یا اشکال برگرفته از طبیعت همچون : گل ، درخت و سایرین همچون حیوانات دید. از دیگر اعداد که ریشه در فرهنگ و باورهای ایرانی دارد ، عدد سه است. عدد سه به دلیل بیان تثلیث یا سه گانگی در فرهنگ قدیم ایرانی یا زرتشت که پیش از اسلام در ایران بوده است. با اینکه از اعداد بیشتر برای تزئین و تداعی زیبایی های هندسی و اشکالی استفاده می شود ولی در پس آنها معانی و مفاهیمی که همگی ریشه در فرهنگ دارند وجود دارد.