روشنفکران دنیا، ایرانیان را فرهنگ مداران یگانه ای می دانند که قدم بر هر مکانی گذاشتند، مهر و راستی را رواج داده و هنر را در روح و ذهن جهانیان می نشانند. ما نیز خود را پیرو این نگرش می دانیم و با تلاش فراوان سعی در انتقال زیبایی و هنر به زیبا و هنردوستان برسانیم. با این رویکرد مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم با برند مکباف در سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و از همان زمان ابتدا تمامی کارشناسان و اساتید فرش ایران گرد هم آمده تا بتوانند برترین فرش های ابریشم ایران را با تخصص و تجربه خود کارشناسی و در نهایت با گارانتی نمودن فرش های اصیل ایرانی این صنعت را کل دنیا گسترش داده و این محصول نفیس را به جهانیان عرضه نمایند.

از گذشته تا کنون بیشتر ایرانیان هنردوست داشتن فرش ابریشم ایرانی را یک سرمایه و جمع آوری این فرش ها را یک سرگرمی و علاقه می دانسته و می دانند قیمت بالا فرش ابریشم، زیبایی طرح ها و دیگر عوامل موجب نفیس شناخته شدن این محصول و کلکسیونی بودن فرش ابریشم گردیده است.

از این رو انتخاب و خرید فرش در بین ایرانیان و حتی جهانیان به امری بسیار سخت و پر استرس مبدل گردیده است. زیرا علاوه بر سلیقه در انتخاب عوامل متعدد دیگری به منظور خرید فرش اهمیت پیدا می کند.

موارد بسیار ظریف و فنی باعث می شود که فرش از رده محصولات با ارزش جدا گردد. به همین سبب کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم سعی در ارائه خدماتی خاص جهت انتخاب خرید و ارائه گارانتی و شناسنامه و همچنین تأیید قیمت اعلامی در هنگام خرید فرش ابریشم نموده اند.

به منظور بهره گیری از مشاوره خرید هم اکنون می توانید به کمک ایمیل با ما تماس حاصل فرمایید. مشاورین ما بسیار خوشحال خواهند شد که با ارائه خدمات کارشناسی بتوانند کمکی در جهت انتخاب صحیح شما و گسترش این محصول نفیس ارائه نمایند.

فرش ابریشم با برند مکباف در سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و از همان زمان ابتدا تمامی کارشناسان و اساتید فرش ایران گرد هم آمده تا بتوانند برترین فرش های ابریشم ایران را با تخصص و تجربه خود کارشناسی و در نهایت با گارانتی نمودن فرش های اصیل ایرانی این صنعت را کل دنیا گسترش داده و این محصول نفیس را به جهانیان عرضه نمایند.
از گذشته تا کنون بیشتر ایرانیان هنردوست داشتن فرش ابریشم ایرانی را یک سرمایه و جمع آوری این فرش ها را یک سرگرمی و علاقه می دانسته و می دانند قیمت بالا فرش ابریشم، زیبایی طرح ها و دیگر عوامل موجب نفیس شناخته شدن این محصول و کلکسیونی بودن فرش ابریشم گردیده است.
از این رو انتخاب و خرید فرش در بین ایرانیان و حتی جهانیان به امری بسیار سخت و پر استرس مبدل گردیده است. زیرا علاوه بر سلیقه در انتخاب عوامل متعدد دیگری به منظور خرید فرش اهمیت پیدا می کند.
موارد بسیار ظریف و فنی باعث می شود که فرش از رده محصولات با ارزش جدا گردد. به همین سبب کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم سعی در ارائه خدماتی خاص جهت انتخاب خرید و ارائه گارانتی و شناسنامه و همچنین تأیید قیمت اعلامی در هنگام خرید فرش ابریشم نموده اند.
به منظور بهره گیری از مشاوره خرید هم اکنون می توانید با ایمیل ما تماس حاصل فرمایید. مشاورین ما بسیار خوشحال خواهند شد که با ارائه خدمات کارشناسی بتوانند کمکی در جهت انتخاب صحیح شما و گسترش این محصول نفیس ارائه نمایند.