فرش به عنوان یکی از عناصر هنرهای صناعی و فیزیکی از برجسته ترین مظاهر و سمبل های کلی کشور ایران می باشد. بنابراین مرکز مکباف سعی نموده است تا دوره های کاربردی فرش را برگزار نموده به نحوی که دانشپذیران و هنرجویان بتوانند به احیا و نو زایی هنر فرش پرداخته و مهارت لازم را در مراحل مختلف تولید فرش شامل طراحی، رنگ آمیزی، شناخت مواد اولیه و ابزار و وسایل و انواع بافت فرش را کسب کنند. همچنین با توانایی کارشناسی و کنترل کیفی فرش ضمن شناخت بازار جهانی فرش، بتوانند به بهینه سازی این صنعت و در نهایت از تجربه اساتید در خرید فرش های خود بهره مند شوند.