اخبار

برگزاری نمايشگاه عکس فرش دستباف در تبريز

By | اخبار | No Comments

خبر برگزاری نمایشگاه عکس فرش دستباف از دبيرخانه دو سالانه اعلام گردید.

دومين نمايشگاه آثار منتخب دو سالانه عکس فرش در شهرستان‌های ايران است و پس از آن، نمايشگاه هايی در شهرهای مختلف ايران برگزار خواهد شد. اين نمایشگاه با هدف معطوف نمودن عموم جامعه به خصوص هنرمندان عکاس، به ارزش ها و زيبايی های فرش دستباف ايران و توجه بيشتر مسئولان به اين هنر و صنعت غنی ایران است.

ادامه مطلب